// Update the 'nojs'/'js' class on the html node document.documentElement.className = document.documentElement.className.replace(/\bnojs\b/g, 'js'); // Check that all required assets are uploaded and up-to-date if(typeof Muse == "undefined") window.Muse = {}; window.Muse.assets = {"required":["museutils.js", "museconfig.js", "jquery.musemenu.js", "jquery.watch.js", "require.js", "index.css"], "outOfDate":[]}; Home

het meest realistische organogram van een organisatie

Cradle to cradle

Wij interveniëren in het nu,

de waarde daarvan ligt ook in uw toekomst.

 

© Spruit in company trainingen bv, sinds 1981

Spruit in company

Cruquiuskade 245, 1018 AM Amsterdam

 

020-419 5570

Kvk Amsterdam 34144809

// Decide whether to suppress missing file error or not based on preference setting var suppressMissingFileError = false window.Muse.assets.check=function(c){if(!window.Muse.assets.checked){window.Muse.assets.checked=!0;var b={},d=function(a,b){if(window.getComputedStyle){var c=window.getComputedStyle(a,null);return c&&c.getPropertyValue(b)||c&&c[b]||""}if(document.documentElement.currentStyle)return(c=a.currentStyle)&&c[b]||a.style&&a.style[b]||"";return""},a=function(a){if(a.match(/^rgb/))return a=a.replace(/\s+/g,"").match(/([\d\,]+)/gi)[0].split(","),(parseInt(a[0])<<16)+(parseInt(a[1])<<8)+parseInt(a[2]);if(a.match(/^\#/))return parseInt(a.substr(1), 16);return 0},f=function(f){for(var g=document.getElementsByTagName("link"),j=0;j>>24||k!=(b[l]&16777215))&&Muse.assets.outOfDate.push(l)):j++;g.className="version";break;case "js":j++;break;default:throw Error("Unsupported file type: "+k);}}c?c().jquery!="1.8.3"&&Muse.assets.outOfDate.push("jquery-1.8.3.min.js"):Muse.assets.required.push("jquery-1.8.3.min.js"); g.parentNode.removeChild(g);if(Muse.assets.outOfDate.length||Muse.assets.required.length)g="Sommige bestanden op de server ontbreken of zijn beschadigd. Wis de cache van de browser en probeer het opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u het beste contact opnemen met de auteur van de website.",f&&Muse.assets.outOfDate.length&&(g+="\nOut of date: "+Muse.assets.outOfDate.join(",")),f&&Muse.assets.required.length&&(g+="\nMissing: "+Muse.assets.required.join(",")),suppressMissingFileError?(g+="\nUse SuppressMissingFileError key in AppPrefs.xml to show missing file error pop up.",console.log(g)):alert(g)};location&&location.search&&location.search.match&&location.search.match(/muse_debug/gi)? setTimeout(function(){f(!0)},5E3):f()}}; var muse_init=function(){require.config({baseUrl:""});require(["jquery","museutils","whatinput","jquery.musemenu","jquery.watch"],function(c){var $ = c;$(document).ready(function(){try{ window.Muse.assets.check($);/* body */ Muse.Utils.transformMarkupToFixBrowserProblemsPreInit();/* body */ Muse.Utils.prepHyperlinks(true);/* body */ Muse.Utils.resizeHeight('.browser_width');/* resize height */ Muse.Utils.requestAnimationFrame(function() { $('body').addClass('initialized'); });/* mark body as initialized */ Muse.Utils.makeButtonsVisibleAfterSettingMinWidth();/* body */ Muse.Utils.initWidget('.MenuBar', ['#bp_infinity'], function(elem) { return $(elem).museMenu(); });/* unifiedNavBar */ Muse.Utils.fullPage('#page');/* 100% height page */ Muse.Utils.showWidgetsWhenReady();/* body */ Muse.Utils.transformMarkupToFixBrowserProblems();/* body */ }catch(b){if(b&&"function"==typeof b.notify?b.notify():Muse.Assert.fail("Error calling selector function: "+b),false)throw b;}})})};