inleiding
training
proces
visueel
large-scale
exclusief

Wij ontwerpen iedere interventie

Onze programma’s zijn altijd ontworpen op basis van de (praktijk) situatie van de deelnemer.

 

Vorm volgt inhoud. Eerst onderzoeken wij wat de situatie nodig heeft aan interventie. Dan kijken wij naar wat de personen in die situatie nodig hebben. Dan volgt een ontwerp van een interventie.

Je kunt iemand wel dwingen iets te doen, maar je kunt iemand niet dwingen iets te willen .

Trainingen

Wij gebruiken het begrip training als de begeleider een voorsprong heeft op de inhoud van het onderwerp t.o.v. de deelnemers.

Workshops

Wij spreken van een workshop als het leerproces voor een belangrijk deel wordt aangedreven door de uitwisseling van de deelnemers.

Werkconferentie

Een werkconferentie nodigt de deelnemers uit om op verschillende manieren naar het onderwerp te kijken. Daar conclusies aan te verbinden en die om te zetten in concrete plannen en afspraken.

Persoonlijke coaching

Bij persoonlijke coaching helpt de coach de deelnemer te zoeken naar de patronen die hem belemmeren.

Intervisie

De begeleider van de intervisie bijeenkomst helpt de deelnemers om met elkaar te onderzoeken welke drijfveren ieders gedrag stuurt.

Praktijk simulatie

Wij maken dikwijls gebruik van professionele acteurs die voor de deelnemers herkenbare praktijksituaties spelen. Deze Interactieve praktijksimulaties geven inzicht in het eigen gedrag, beleving en gevoelens van de deelnemer. Het is ook een uitstekend instrument om ander gedrag te proberen of te oefenen. De acteur speelt de rol van de lastige klant, de achteloze chef, de bitse collega, etc.

Video film

Een uitstekend middel om deelnemers op een andere manier te laten kijken naar de huidige of hun toekomstige situatie. Niet abstract, maar d.m.v. gedrag.

Hoorspel

Het middel bij uitstek om de verbeelding van de luisteraar te stimuleren. Vaak een goed instrument waarmee de leidinggevende zelfstandig met zijn team aan het werk kan.

Large scale

Werkwijze om individuen binnen grote groepen actief te betrekken bij (organisatie) veranderingen.

Live office view

Deze methode is door ons ontwikkeld om medewerkers als buitenstaanders naar hun eigen organisatie te laten kijken. Vanuit die positie adviseren zij hun organisatie en zichzelf.

Meer informatie vind je hier.

de Efflector

Alle ontwikkeling begint bij de reflectie op onszelf. Daarom hebben wij een uniek online instrument ontwikkeld dat individuen helpt om op een ongebruikelijke manier op zichzelf te reflecteren.

Meer informatie vind je hier.

Cradle to cradle

Wij interveniëren in het nu,

de waarde daarvan ligt ook in uw toekomst.

 

© Spruit in company trainingen bv, sinds 1981

Spruit in company

Cruquiuskade 245, 1018 AM Amsterdam

 

020-419 5570

Kvk Amsterdam 34144809