team coaching
intervisie
spiegel bijeenkomst

Team coaching

"Samenwerken doe je in je eentje".

 

De leden van een team zijn het er altijd over eens dat het team 'goed' moet functioneren. Alleen hoe ziet 'goed' er in de praktijk uit? Daar leven meestal verschillende beelden van. Daarom helpen wij de leden van een team expliciet te zijn over hun beeld van een goed team. Als dit beeld min of meer helder is kan iedereen verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen rol in de samenwerking.

 

Kijk hier naar een vlog over dit onderwerp.

Als je niet overal alleen voor staat.

Intervisie

Door het verschil te ontdekken tussen jou en een collega, zie je beter wie je bent en kan je effectief handelen.

Wij helpen de deelnemers aan een intervisietraject om te kijken naar hun gedrag dat zij als niet effectief ervaren. Vanuit dit gedrag gaan wij samen opzoek naar hun drijfveren. Soms zijn de drijfveren niet meer actueel, soms ligt het gedrag niet duidelijk in het verlengde van de drijfveer. Door te beseffen dat wij niet ons gedrag 'zijn', maar dat wij ons gedrag kunnen kiezen, zoeken wij naar gedrag dat het beste bij iemand past. Omdat het uitdrukt wie hij is en omdat het hem helpt zijn doelen te bereiken.

Spiegel bijeenkomst

Binnen een directieteam ligt dikwijls veel gevoelige informatie. Tijdens de spiegelbijeenkomst kijken de directieleden via een 'spiegel' naar deze gevoelige kwesties.

De spiegel wordt gevormd door de begeleider. Zijn ervaring en kennis van andere teams, andere branches, andere bedrijven en de literatuur.

Cradle to cradle

Wij interveniëren in het nu,

de waarde daarvan ligt ook in uw toekomst.

 

© Spruit in company trainingen bv, sinds 1981

Spruit in company

Cruquiuskade 245, 1018 AM Amsterdam

 

020-419 5570

Kvk Amsterdam 34144809