ambitie
weg=doel
leren leren
'deel-gever'

Ambitie

Spruit in company trainingen benadert een vraag om hulp altijd op zo'n manier dat de deelnemer door deze hulp daarna zelfstandig verder kan.

 

Hierbij is persoonlijk maatwerk een voorwaarde. Van onze coaches, begeleiders, trainers en adviseurs kunt u betrokkenheid en deskundigheid verwachten. Onze professionals zijn veelzijdig en zoeken naar aansluiting bij de situatie van de opdrachtgever.

De weg is het doel

Leren leidinggeven begint met het leren leidinggeven aan je eigen proces om te leren leidinggeven.

 

Onze coachingstrajecten en ontwikkelprogramma’s worden voor iedere situatie speciaal ontworpen.

Leren terwijl je leert

De deelnemer vraagt ons om hem te helpen bij het proces van veranderen. Het bepalen van de richting van de verandering maakt daar deel van uit.

 

Daarom werken wij met zelfsturende methodes. De deelnemer heeft onze hulp dus niet nodig om aangespoord te worden om zich te ontwikkelen.

De deelnemer als opdrachtgever

Een verandering van gedrag, of beter gezegd een ontwikkeling van gedrag, heeft alleen kans van slagen als de betrokkene daar zelf voor kiest.

 

Deze keuze voor verandering maakt dat de deelnemer voor ons de opdrachtgever is. Onze coaches, begeleiders en adviseurs ondersteunen de deelnemers om tot de meest eigen keuze te komen. De alledaagse realiteit van de deelnemer vormt voor ons het uitgangspunt voor onze interventies. Dit is ook de reden dat wij niet werken volgens vaste modellen.

Gespecialiseerde generalisten

Cradle to cradle

Wij interveniëren in het nu,

de waarde daarvan ligt ook in uw toekomst.

 

© Spruit in company trainingen bv, sinds 1981

Spruit in company

Cruquiuskade 245, 1018 AM Amsterdam

 

020-419 5570

Kvk Amsterdam 34144809