veranderen
leren
integreren
zelfreflectie
zelfreflectie2

Veranderen

Onze professionaliteit wordt altijd ingezet als er iets moet veranderen.

In de meeste gevallen gaat zo'n verandering over nieuw gedrag. Niet objectief nieuw maar subjectief nieuw.

Wij mensen kiezen vaak liever voor de veiligheid van het bekende, hoe onvolkomen dat ook kan zijn, boven het risico van het onbekende, hoe veelbelovend dat ook kan zijn.

Onze aanpak begint met het zichtbaar maken van deze paradox. Door te zien dat de realiteit door onszelf is gecreëerd en door onszelf in stand wordt gehouden kan je besluiten deze realiteit te veranderen. Dat besluit is in alle gevallen aan de deelnemer.

Autonomie is voor ons een centrale waarde in iedere vorm van hulp die wij bieden bij veranderen.

Leren

Meestal sturen wij medewerkers, of onszelf voor de zoveelste keer naar een coach of training om iets te 'leren'.

 

Maar als het om veranderen van gedrag gaat is leren meestal niet een logische aanpak. Daarom leren de professionals van Spruit in company de deelnemers niets nieuws.

Want als volwassenen niet het goede doen, ligt dat meestal aan iets anders. Wij helpen mensen hun persoonlijke kennis en dikwijls strijdige ervaring tot een ander eigen verhaal te smeden. Door deze kennis te verbinden met de persoonlijke doelen, ontstaat er een persoonlijke noodzaak om de dingen op een 'eigen wijze' te doen. Wij geven mensen routes om met problemen om te gaan, zodat ze niet meer bang zijn voor wat ze weten.

Integreren

Mensen willen trots zijn op de organisatie waarin ze werken en zijn op zoek naar inspiratie in de visie, ambitie en doelen.

 

Professioneel handelen vindt zijn relevantie binnen de context van de organisatie. Een goede ontwikkeling is daarom als het ware ingebed in de werkelijkheid van de organisatie of functie en vraagt om betrokkenheid van het management. De persoonlijke ontwikkeling is alleen effectief als die aansluit bij relevante projecten en veranderingen in de functie of organisatie waarin men werkt. We kunnen niet voorspellen wat mensen door onze hulp anders gaan doen. Onze ervaring is echter wel dat mensen door onze hulp meer vanuit zichzelf gaan handelen en hun eigen bronnen van inspiratie daarbij leidend laten zijn.

Zelfreflectie

In onze programma’s vormt intervisie veelal de motor in het ontwikkel proces. Men doet een stap terug uit de hectische werkelijkheid en bezint zich.

 

We zoeken niet naar de oplossing, maar naar de reden dat het gaat zoals het gaat. Het gaat niet om goed of fout, maar om de eigen motieven voor het handelen.

De deelnemers zijn voor elkaar een spiegel waarin het eigen handelen soms onbarmhartig zichtbaar is. Door reflectie komt men tot plannen die nieuwe elementen bevatten, die weer tot nieuwe acties leiden. Door reflectie stoppen we de ‘meer van hetzelfde’ oplossingen en komen we tot daadwerkelijke vernieuwing.

 

Veranderen

Onze professionaliteit wordt altijd ingezet als er iets moet veranderen.

In de meeste gevallen gaat zo'n verandering over nieuw gedrag. Niet objectief nieuw maar subjectief nieuw.

Wij mensen kiezen vaak liever voor de veiligheid van het bekende, hoe onvolkomen dat ook kan zijn, boven het risico van het onbekende, hoe veelbelovend dat ook kan zijn.

Onze aanpak begint met het zichtbaar maken van deze paradox. Door te zien dat de realiteit door onszelf is gecreëerd en door onszelf in stand wordt gehouden kan je besluiten deze realiteit te veranderen. Dat besluit is in alle gevallen aan de deelnemer.

Autonomie is voor ons een centrale waarde in iedere vorm van hulp die wij bieden bij veranderen.

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.

Cradle to cradle

Wij interveniëren in het nu,

de waarde daarvan ligt ook in uw toekomst.

 

© Spruit in company trainingen bv, sinds 1981

Spruit in company

Cruquiuskade 245, 1018 AM Amsterdam

 

020-419 5570

Kvk Amsterdam 34144809